Ullensaker Rådhus

Det nye ladeanlegget ved Ullensaker Rådhus består av i alt åtte ladeuttak, hvor alle følger den nyeste standarden med såkalt Mode-3 og har Type-2 kontakter.  

Antall ladepunkt 8
Effekt per punkt 7kW til 20kW

To av uttakene er klargjort for 3-faselading og kan derfor regnes som «halv-hurtig» om man lader en bil som kan ta i mot 3-fase. Alle el-biler som selges nye i dag er kompatible med dette ladeanlegget. 

Uttakene med høyest effekt har inntil 20kW hver og de andre seks uttakene har inntil 7kW hver. Anlegget er utstyrt med en effektstyring som rettferdig fordeler den tilgjengelige strømmen når alle uttakene er i bruk samtidig. Dette er en ny og smidig måte å lade på og som egner seg godt for lading ved parkeringsanlegg der man normalt skal stå parkert en stund. Det er i praksis nok strøm til alle for disse åtte ladeplassene.

Les om Miljøvalg i kommunen:  i http://www.eub.no/nyheter/miljovalg-i-kommunen---aatte-nye-elbilladere-klare-til-bruk