Stasjonsveien

Stasjonsveien i Oslo har satt opp 8 ladeuttak for beboerparkering.

Antall ladepunkt 8

Anlegget er satt opp med CLU og benytter Cloudcharge.