Sameiet Jensens Have

Beboerparkering i Oslo med 94 ladeuttak

Antall ladepunkt 94

Anlegget er satt opp med til sammen 11 CLU