Karenlyst Allé

Beboerparkering i Oslo med 26 ladeuttak.

Antall ladepunkt 26

Anlegget er satt opp med til sammen 5 CLU, Cloudcharge og betalingsløsning