Holmenkollen

I Holmenkollen har vi til sammen 32 ladepunkter fordelt på fire anlegg med doble ladestasjoner

Antall ladepunkt 32

Det er satt opp en CLU pr. anlegg og Cloudcharge