Hedrumveien

Anlegg med 12 ladeuttak

Antall ladepunkt 12

Anlegget er satt opp med CLU