Frogner Atrium

Frogner Atrium i Oslo har satt opp 112 ladeuttak for beboerparkering.

Antall ladepunkt 112

Anlegget benytter Cloudcharge har betalingsløsning og til sammen 7 CLU. I løpet av desember 2018 utvides anlegget med 16 nye ladeuttak.