Asker Tek

62 ansattparkeringsplasser hos Asker Tek har så langt er satt av til elbiler

Antall ladepunkt 62

Anlegget benytter Cloudcharge administrasjon, betalingsløsning og der er satt opp med 5 stk. CLU