Publisert 21 mars, 2017

Hvordan lade bilen din effektivt hjemme?

Salto kommer med en fremtidsrettet løsning på hvordan du effektiv og trygt kan fordele tilgjengelig strøm i hjemmet.

That’s the MiniCLU!

  1. Maksimerer ladehastigheten uten å øke størrelsen på strømtilførselen.
  2. Varier ladeeffekten gjennom døgnet eller mellom ønskede ladedager i uken.
  3. Prioriter lading fremfor annen last i hjemmet, som for eksempel om natten.
  4. Dekker behovet for å lade en eller flere biler med høyest mulig hastighet.