• salto-noratel-trafo

Trafo

Fra 230V-D til 400V-Y

Transformering er løsningen for lading med 3-fase der det bare er "230V-Delta-tilførsel". DEFA har i samarbeid med den norske produsenten Noratel utviklet denne trafoen som er spesielt dimensjonert og testet for elbiler, og leverer den i tre størrelser: 6kW, 10kW og 20kW.

Produktet Salto Ladetransformator 6kW Salto Ladetransformator 10kW Salto Ladetransformator 20kW
Produktark
El-nummer 1531545 1531546 1531547
Artikkelnummer 707860 707861 707862
Modell Salto Ladetransformator 6kW Salto Ladetransformator 10kW Salto Ladetransformator 20kW
Varebeskrivelse Ladetransformator Salto 6kW 3F-TN Salto Ladetransformator 10kW 3F-TN Salto Ladetransformator 20kW 3F-TN
Primærsikring Min 3x16A eller 3x20A maks Min 3x25A eller 3x32A maks Min 3x50A eller 3x63A maks
Ladeeffekt I henhold til primærsikring: 16A - 5,5kW eller 20A - 6,2kW I henhold til primærsikring: 25A - 8,3kW eller 32A - 10,4kW I henhold til primærsikring: 50A - 17,3kW eller 63A - 22,0kW
Ladestrøm I henhold til primærsikring: Ladestasjon MÅ justeres til hhv enten 8A eller 9A I henhold til primærsikring: Ladestasjon MÅ justeres til hhv enten 12A eller 15A I henhold til primærsikring: Ladestasjon MÅ justeres til hhv enten 25A eller 32A
Mål BxHxD 674 x 850 x 172 mm 674 x 850 x 172 mm 749 x 1050 x 236 mm
Vekt 81kg 108kg 186kg
Teknisk Beskrivelse Ladetransformator Salto 6kW-nivå, fra 230V-D til 400V-TN-Y m/N. Lavtapstrafo – høy virkningsgrad. Strømtilførsel/primærsikring 3-fase, min 16A eller maks 20A. Ladeeffekten SKAL justeres permanent i ladestasjonen så de blir i henhold til primærsikringen enten 5,5kW eller 6,2kW. Bak transparent inspeksjonsluke er hovedbryter og jordfeilbryter Type-B integrert. Grunn utførelse, bygger ikke mer enn ca 24cm ut fra vegg. Innendørs montering, passiv luftkjøling. Bør ikke installeres i rom der brum-lyd kan genere. Ladetransformator Salto 10kW-nivå, fra 230V-D til 400V-TN-Y m/N. Lavtapstrafo – høy virkningsgrad. Strømtilførsel/primærsikring 3-fase, min 25A eller maks 32A. Ladeeffekten SKAL justeres permanent i ladestasjonen så de blir i henhold til primærsikringen enten 8,3kW eller 10,4kW. Bak transparent inspeksjonsluke er hovedbryter og jordfeilbryter Type-B integrert. Grunn utførelse, bygger ikke mer enn ca 24cm ut fra vegg. Innendørs montering, passiv luftkjøling. Bør ikke installeres i rom der brum-lyd kan genere. Ladetransformator Salto 20kW-nivå fra 230V-D til 400V-TN-Y m/N. Lavtapstrafo – høy virkningsgrad. Strømtilførsel/primærsikring 3-fase, min 50A eller maks 63A. Ladeeffekten SKAL justeres permanent i ladestasjonen så de blir henhold til primærsikringen enten 17,3kW eller 22kW. Bak transparent inspeksjonsluke er hovedbryter og jordfeilbryter Type-B integrert. Grunn utførelse, bygger ikke mer enn ca 24cm ut fra vegg. Innendørs montering, passiv luftkjøling. Bør ikke installeres i rom der brum-lyd kan genere.
Likt for alle modeller
Strømtilførsel 230V 3-fase Delta-IT
Jordfeilbeskyttelse Med integrert hovedbryter og inspeksjonsluke
PEN-punkt Eget internt PEN-punkt er inkludert på sekundærsiden

Moderne og effektiv

Ved å bruke ny teknologi transformeres det fra vanlig norsk 230V Δ (IT) til 400V+N Y (TN), i henhold til tilgjengelig og ønsket ladeeffekt. Transformatoren har høy energieffektivitet og et lavt internt effekttap.

Materialer og utforming Likt for alle modeller
Farge Lys grå
Materiale Aluminium
Overflatebehandling Pulverlakkert

Plasseres innendørs

Transformatoren er beregnet for innendørst installasjon og kan normalt ikke installeres i en åpen carport, men kan fint plasseres mot en vegg i parkeringskjeller, garasje eller lukket utebod.

Drift, bruk og vedlikehold Likt for alle modeller
Omgivelsestemperatur ved drift -30 til + 40 grader
Beskyttelsesklasse I, må tilkobles beskyttelsesjord (PE)
Beskyttelsesgrad IP20
Effekttap Ca 5%
Tomgangstap Ca 50W (tomgangstapet unngåes ved å slå av hovedbryter etter lading)
Lydnivå 50 Hz (bør ikke installeres i soner der litt støy kan sjenere)
På/av-bryter Lys i på/av-bryter viser at det er strøm til transformatoren og er synlig i mørket
Tilgangsbegrensning Når strømmen slås på vil en grønn LED-indikator lyse på jordfeilvernet og er klar til å starte lading
Jordfeilvern test Bør foretas hvert halvår med testknapp innenfor inspeksjonsluken
Under drift Luftspaltene oppe og nede må ikke tildekkes (trafoen kjøles med luftsirkulasjon)
Luftepause Temperaturen øker med ladetiden, en liten pause anbefales etter to påfølgende ladinger
Produktgaranti 3 år fra kjøpsdato (slitedeler som deksel har garantitid på 1 år)
Installasjon Likt for alle modeller
Kabelinngang GET-nipler i bunnen
Åpne/lukke Frontdeksel er festet med torx skruer
Feste/oppheng Festes med fire skruer til vegg, og/eller fire skruer til gulv
Plassering Løftes på plass med løftekorker i toppen. Bygger ca 24 cm ut fra vegg
Primærstrøm Bruk kun tiltenkt størrelse primærsikringer (C-karateristikk)
Strømjustering Programmeres i tilhørende ladestasjon (ingen sekundær sikring nødvendig)
Festemateriell og kabling Følger ikke med
Bestillingsinfo Salto Ladetransformator 6kW Salto Ladetransformator 10kW Salto Ladetransformator 20kW
EAN 7071158315455 7071158315462 7071158315479