• Defa Doublebox Rfid Web

eRange Duo Type2-uttak x 2

Passer alle biler
Trenger separat kabel
7,4kW
14,7kW
22kW
Kan tilpasses CLU
To uttak

For justering av fabrikkinnstilling - anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

Tips! Vi anbefaler å bestille tak til ladestasjonen om den skal plasseres ute.

Produktet eRange Duo | 14kW med RFID eRange Duo | 14kW eRange Duo | 14kW med RFID & Energimeter eRange Duo | 22kW med RFID
Produktark
Installasjonsveiledning
Programvare for konfigurasjon eRange: DEFA Charge Point Configurator
(krever innlogging)
eRange: DEFA Charge Point Configurator
(krever innlogging)
eRange: DEFA Charge Point Configurator
(krever innlogging)
El-nummer 1531570 1531569 1531587 1531568
Artikkelnummer 709315 709314 709446 709683
Modell eRange Duo | 14kW
med RFID
eRange Duo | 14kW

eRange Duo | 14kW
med RFID & Energimeter
eRange Duo | 22kW
med RFID
Varebeskrivelse eRange Duo | 14kW 1P 2xT2-S RFID RDC eRange Duo | 14kW 1P 2xT2-S RDC eRange Duo | 14kW 1P 2xT2-S RFID RDC EM eRange Duo | 22kW 3P 2xT2-S RFID RDC
Tilkobling mot bil 2 stk Type2-uttak for Mode3-ladekabler (ikke inkludert) 2 stk Type2-uttak for Mode3-ladekabler (ikke inkludert) 2 stk. 1-fase Type2-uttak for Mode 3 ladekabler (ikke inkludert) 2 stk. 3-fase Type2-uttak for Mode3-ladekabler (ikke inkludert)
Strømtilførsel 1-fase eller 2-fase, fra enten 230V-IT (Delta-nett)
eller fra 400V-TN (med N-leder)
1-fase eller 2-fase, fra enten 230V-IT (Delta-nett)
eller fra 400V-TN (med N-leder)
1-fase eller 2-fase, fra enten 230V-IT (Delta-nett)
eller fra 400V TN (med N-leder)
400V TN 3-fase (med N-leder)
Anbefalt elektrisk tilførsel 32A til 63A kurs. 32A til 63A kurs. 32A til 63A kurs. 32A kurs (Produktet har ikke lenger internt overstrømsvern)
Strømdeling Fordeling av tilgjengelig strøm mellom uttakene ut i fra hvor mange biler som er tilkoblet. Strømdeling kan nedjusteres og/eller deaktiveres. For konfigurasjon forutsettes justeringssett (el.nr. 1531523). For andre strømdelingsinnstillinger se produktets installasjonsveiledning. Har ikke strømdeling. Strømdeling kan realiseres med eRangeCLU (ekstrautstyr) Fordeling av tilgjengelig strøm mellom uttakene ut i fra hvor mange biler som er tilkoblet. Strømdeling kan nedjusteres og/eller deaktiveres. For konfigurasjon forutsettes justeringssett (el.nr. 1531523). For andre strømdelingsinnstillinger se produktets installasjonsveiledning. Fordeling av tilgjengelig strøm mellom uttakene ut i fra hvor mange biler som er tilkoblet. Strømdeling kan nedjusteres og/eller deaktiveres. For konfigurasjon forutsettes justeringssett (el.nr. 1531523). For andre strømdelingsinnstillinger se produktets installasjonsveiledning.
Ladeeffekt Opptil 6,9kW pr. uttak.
Fabrikkinnstilling: 1x6,9kW eller 2x3,45kW
Opptil 6,9kW pr. uttak Opptil 6,9kW pr. uttak.
Fabrikkinnstilling: 1x6,9kW eller 2x3,45kW
Opptil 1x22kW eller 2x11kW.
Fabrikkinnstilling: 1x20,8kW / 2x10,4kW
Ladestrøm Opptil 32A pr. uttak.
Fabrikkinnstilling: Leveres med strømdeling aktivert 1x30A/2x15A. Kan deaktiveres ved bruk av justeringsett (el.nr. 1531523). For andre strømdelingsinnstillinger se produktets installasjonsveiledning.
Fabrikkinnstilling: 15A per uttak. Maks 30A per uttak (forutsetter justering). Opptil 32A pr. uttak.
Fabrikkinnstilling: Leveres med strømdeling aktivert 1x30A/2x15A. Kan deaktiveres ved bruk av justeringsett (el.nr. 1531523). For andre strømdelingsinnstillinger se produktets installasjonsveiledning.
Opptil 32A pr. uttak.
Fabrikkinnstilling: Leveres med strømdeling aktivert 1x30A/2x15A. Kan deaktiveres ved bruk av justeringsett (el.nr. 1531523). For andre strømdelingsinnstillinger se produktets installasjonsveiledning.
Jordfeilbeskyttelse Separat jordfeilautomat TYPE A RCBO 32A/30mA/C og DC-jordfeilovervåker til hvert uttak i henhold til NEK IEC 62955. Separat jordfeilautomat TYPE A RCBO 32A/30mA/C og DC-jordfeilovervåker til hvert uttak i henhold til NEK IEC 62955. Separat jordfeilautomat TYPE A RCBO 32A/30mA/C og DC-jordfeilovervåker til hvert uttak i henhold til NEK IEC 62955. AC-beskyttelse: Dedikert per uttak RCCB 40A/30mA.
DC-beskyttelse: RDC-DD IΔN DC > 6mA


Energimeter Ingen Ingen 2 stk. MID godkjent, 1-fase energimetere. Med mulighet for Modbus RS485 for digital avlesing av forbruk med CLU og Cloudcharge (vårt administrasjonssystem). Ingen
Display Statusindikasjon til hvert uttak og RFID-leser med LED-lamper med grafiske symboler på front.
Se beskrivelse av lysindikatorene i bruker- eller installasjonsveileding.
Statusindikasjon til hvert uttak med LED-lamper med grafiske symboler på front.
Se beskrivelse av lysindikatorene i bruker- eller installasjonsveileding.
Statusindikasjon til hvert uttak og RFID-leser med LED-lamper med grafiske symboler på front.
Se beskrivelse av lysindikatorene i bruker- eller installasjonsveileding.
Statusindikasjon til hvert uttak og RFID-leser med LED-lamper som grafiske symboler på front.
Se beskrivelse av lysindikatorene i brukerveledning eller installatørveileding.
Justerbar styre-elektronikk Ladestasjonen har tre justerbare komponenter. En kontrollenhet(EVCC) til hvert uttak og en felles RFID-leser. Hvert uttak er stillbar fra 32A ned til 6A og kan konfigureres til anlegg med CLU. RFID-leser kan deaktiveres/aktiveres og justere strømdeling. Forutsetter justeringssett med el.nr. 1531523 og programvare for konfigurasjon av ladestasjon. PC-programvare lastes ned fra installatørsiden (www.salto.no/for-installatorer). Android applikasjon (DEFA CPC) kan lastes ned fra Google Play.
Ladestasjonen har to justerbare komponenter, EVCC til hvert uttak. Hvert uttak er stillbar fra 32A ned til 6A og kan konfigureres til anlegg med CLU. Forutsetter justeringssett med el.nr. 1531523 og programvare for konfigurasjon av ladestasjon. PC-programvare lastes ned fra installatørsiden (www.salto.no/for-installatorer). Android applikasjon (DEFA CPC) kan lastes ned fra Google Play. . Ladestasjonen har fem justerbare komponenter. Én kontrollenhet(EVCC) og ett energimeter per uttak, samt felles RFID-leser. Hvert uttak er stillbar fra 32A ned til 6A og kan konfigureres til anlegg med CLU. RFID-leser kan deaktiveres/aktiveres og justere strømdeling. Forutsetter justeringssett med elnummer 1531523 og programvare for konfigurasjon av ladestasjon.
PC-programvare lastes ned fra installatørsiden (www.salto.no/for-installatorer). Android applikasjon (DEFA CPC) kan lastes ned fra Google Play.
Ladestasjonen har tre justerbare komponenter. En kontrollenhet(EVCC) til hvert uttak og en felles RFID-leser. Hvert uttak er stillbar fra 32A ned til 6A og kan konfigureres til anlegg med CLU. RFID-leser kan deaktiveres/aktiveres og justere strømdeling. Forutsetter justeringssett med el.nr. 1531523 og programvare for konfigurasjon av ladestasjon. PC-programvare lastes ned fra installatørsiden (www.salto.no/for-installatorer). Android applikasjon (DEFA CPC) kan lastes ned fra Google Play.
MPN 3W14D3 3W14D0 3W14D4 3W22D3
Teknisk Beskrivelse Tilførsel: 1-fase eller 2-fase, fra enten 230V-IT (Delta-nett) eller fra 400V-TN (med N-leder). med opp til 32A. (fabrikkinnstilt til 30A). 2 stk. 1-fase, Type2-uttak til biler med Mode3-kabler. Statusindikasjon på begge uttak og RFID-leser med LED-lamper via symboler på front. Se bruksanvisning for ytterligere beskrivelse. Felles RFID-leser for begge uttak. For konfigurasjon av uttak, RFID-leser og adressering mot CLU-styring kreves tilhørende programvare for PC eller mobil (Android) og justeringssett med elnummer: 1531523. Programvare for konfigurasjon av ladestasjon - DEFA Charge Point Configurator lastes ned for windows fra installatørsidene www.salto.no/for-installatorer. Android-applikasjonen finnes i Google Play Store. Separat jordfeilautomat TYPE A RCBO 32A/30mA/C og DC-jordfeilovervåker til hvert uttak. Med ny generasjon kontroller introduserer vi blant annet nye sikkerhetsfunksjoner: korrigering av ladestrøm eller avbrutt lading om kjøretøyet trekker mer strøm enn tillatt, overvåkning av hovedkontaktor for sveising med automatisk utkobling, og deteksjon og korrigering av ubalansert belastning (skjevlast). Tilkobling for kommunikasjonskabel: Modbus RS485 seriell kommunikasjon. Bus-kabel: Tvunnet par-kabel, minimum 2 par (f.eks. CAT5 e.l).Bus-terminering: innstikksklemmer for både inngående og utgående kommunikasjonskabel. Se installasjonsveiledning for beskrivelse. Tilførsel: 1-fase eller 2-fase, fra enten 230V-IT (Delta-nett) eller fra 400V-TN (med N-leder). med opp til 32A. (fabrikkinnstilt til 15A). 2 stk. 1-fase, Type2-uttak til biler med Mode3-kabler. Statusindikasjon på begge uttak med LED-lamper via symboler på front. Se bruksanvisning for ytterligere beskrivelse. For konfigurasjon av uttak og adressering mot CLU-styring kreves tilhørende programvare for PC eller mobil (Android) og justeringssett med elnummer: 1531523. Programvare for konfigurasjon av ladestasjon - DEFA Charge Point Configurator lastes ned for windows fra installatørsidene www.salto.no/for-installatorer. Android-applikasjonen finnes i Google Play Store. Separat jordfeilautomat TYPE A RCBO 32A/30mA/C og DC-jordfeilovervåker til hvert uttak. Med ny generasjon kontroller introduserer vi blant annet nye sikkerhetsfunksjoner: korrigering av ladestrøm eller avbrutt lading om kjøretøyet trekker mer strøm enn tillatt, overvåkning av hovedkontaktor for sveising med automatisk utkobling, og deteksjon og korrigering av ubalansert belastning (skjevlast). Tilkobling for kommunikasjonskabel: Modbus RS485 seriell kommunikasjon. Bus-kabel: Tvunnet par-kabel, minimum 2 par (f.eks. CAT5 e.l).Bus-terminering: innstikksklemmer for både inngående og utgående kommunikasjonskabel. Se installasjonsveiledning for beskrivelse. Tilførsel: 1-fase eller 2-fase, fra enten 230V-IT (Delta-nett) eller fra 400V-TN (med N-leder). med opp til 32A. (fabrikkinnstilt til 30A). 2 stk. 1-fase, Type2-uttak til biler med Mode3-kabler. 2 stk. MID-godkjente energimetere som måler energiforbruket på hvert uttak. Mulighet for fjernavlesing mot eksternt styringssystem (CLU). Statusindikasjon på begge uttak og RFID-leser med LED-lamper via symboler på front. Se bruksanvisning for ytterligere beskrivelse. Felles RFID-leser for begge uttak. For konfigurasjon av uttak, RFID-leser og adressering mot CLU-styring kreves tilhørende programvare for PC eller mobil (Android) og justeringssett med elnummer: 1531523. Programvare for konfigurasjon av ladestasjon - DEFA Charge Point Configurator lastes ned for windows fra installatørsidene www.salto.no/for-installatorer. Android-applikasjonen finnes i Google Play Store. Med mulighet for digital avlesing av forbruk via Cloudcharge (vårt administrasjonssystem). Løsningen forutsetter CLU-styring. Krever omkonfigurasjon med justeringsett 1531523. Separat jordfeilautomat TYPE A RCBO 32A/30mA/C og DC-jordfeilovervåker til hvert uttak. Med ny generasjon kontroller introduserer vi blant annet nye sikkerhetsfunksjoner: korrigering av ladestrøm eller avbrutt lading om kjøretøyet trekker mer strøm enn tillatt, overvåkning av hovedkontaktor for sveising med automatisk utkobling, og deteksjon og korrigering av ubalansert belastning (skjevlast). Tilkobling for kommunikasjonskabel: Modbus RS485 seriell kommunikasjon. Bus-kabel: Tvunnet par-kabel, minimum 2 par (f.eks. CAT5 e.l).Bus-terminering: innstikksklemmer for både inngående og utgående kommunikasjonskabel. Se installasjonsveiledning for beskrivelse. Tilførsel: 3-fase pluss nøytral-leder (400V-TN), med opp til 32A. (fabrikkinnstilt til 30A). 2 stk. 3-fase, Type 2 uttak til biler med Mode3-kabler. Statusindikasjon på begge uttak og RFID-leser med LED-lamper via symboler på front. Se bruksanvisning for ytterligere beskrivelse. Felles RFID-leser for begge uttak. For konfigurasjon av uttak, RFID-leser og adressering mot CLU-styring kreves tilhørende PC-programvare og justeringssett med elnummer: 1531523. Programvare for konfigurasjon av ladestasjon - DEFA Charge Point Configurator lastes ned for windows fra installatørsidene www.salto.no/for-installatorer. Android finnes i Google Play Store. Mulighet for kommunikasjon med tilgangsserver via CLU-styring, satt opp i flerladeanlegg. Krever omkonfigurasjon med justeringsett 1531523. Separat jordfeilbeskyttelse med RDC-DD til hvert uttak. Med ny generasjon kontroller introduserer vi blant annet nye sikkerhetsfunksjoner: korrigering av ladestrøm eller avbrutt lading om kjøretøyet trekker mer strøm enn tillatt, overvåkning av hovedkontaktor for sveising med automatisk utkobling, og deteksjon og korrigering av ubalansert belastning (skjevlast). Tilkobling for kommunikasjonskabel: Modbus RS485 seriell kommunikasjon. Bus-kabel: Tvunnet par-kabel, minimum 2 par (f.eks. CAT5 e.l).Bus-terminering: innstikksklemmer for både inngående og utgående kommunikasjonskabel. Se installasjonsveiledning for beskrivelse.
Likt for alle modeller
Standarder og sertifisering NEK/EN/IEC 61851-1:2017
Mål BxHxD 400 x 492 x 194 mm
Vekt Ca. 5,7 kg
Materialer og utforming Likt for alle modeller
Farge RAL 9006 / 9005 - black
Materiale Kabinett av ABS-plast, front av Acryl
Overflatebehandling Delvis lakkert, dekor.
Gjenvinning Produktet kan/skal resirkuleres som EE-avfall.
Ergonomi Lett håndterlig deksel over uttaket
Drift, bruk og vedlikehold eRange Duo | 14kW med RFID eRange Duo | 14kW eRange Duo | 14kW med RFID & Energimeter eRange Duo | 22kW med RFID
Tilgangsbegrensning Autentisering ved bruk av RFID-kort. Tilgangskontroll kan deaktiveres ved installasjon ved hjelp av DEFA CPC (Charge Point Configurator) (el.nr. 1531523). Leveres med 5 brukerkort og ett funksjonskort hvor man kan legge inntil 84 brukerkort. Nye brukerkort må inneha kortteknologi av type MIFARE Ultralight.

Også kompatibel som tilgangskontroll i anlegg med eRangeCLU. Krever konfigurasjon.
Kommer uten tilgangsbegrensning, "Plug&Charge".
Kan gjøres Online med CLU-styring, og få tilgangsbegrensning via SMS eller APP.
Autentisering ved bruk av RFID-kort. Tilgangskontroll kan deaktiveres ved installasjon ved hjelp av DEFA CPC (Charge Point Configurator) (el.nr. 1531523). Leveres med 5 brukerkort og ett funksjonskort hvor man kan legge inntil 84 brukerkort. Nye brukerkort må inneha kortteknologi av type MIFARE Ultralight.

Også kompatibel som tilgangskontroll i anlegg med eRangeCLU. Krever konfigurasjon.
Autentisering ved bruk av RFID-kort. Tilgangskontroll kan deaktiveres ved installasjon ved hjelp av DEFA CPC (Charge Point Configurator) (el.nr. 1531523). Leveres med 5 brukerkort og ett funksjonskort hvor man kan legge inntil 84 brukerkort. Nye brukerkort må inneha kortteknologi av type MIFARE Ultralight.

Også kompatibel som tilgangskontroll i anlegg med eRangeCLU. Krever konfigurasjon.
Modulbasert oppbygning Alle store komponenter kan enkelt byttes ut ved evt. service Alle store komponenter kan enkelt byttes ut ved evt. service Ved behov kan alle store komponenter kan enkelt byttes ut ved evt. vedlikehold Ved behov kan alle store komponenter kan enkelt byttes ut ved evt. vedlikehold
Slå av og på ladetilgang Jordfeilautomat bak låsbart frontpanel. Jordfeilautomat bak låsbart frontpanel. Jordfeilautomat bak låsbart frontpanel. Jordfeilbryter bak låsbart frontpanel.
Låsing av ladeplugg Type2-plugger låses til både Type2-uttaket og bilen under lading Type2-plugger låses til både Type2-uttaket og bilen under lading Type2-plugg låses til Type2-uttaket under lading. Type2-plugg låses til Type2-uttaket under lading.
Produktgaranti 3 år fra kjøpsdato (slitedeler som deksel har garantitid på 1 år) 3 år fra kjøpsdato (slitedeler som deksel har garantitid på 1 år) 3 år fra kjøpsdato (slitedeler som deksel har garantitid på 1 år) 3 år fra kjøpsdato (slitedeler som kontakt og deksel har garantitid på 1 år)
Kommunikasjon Kommunikasjon: Modbus RS485 seriell kommunikasjon.
Bus-kabel: Tvunnet par-kabel, minimum 2 par (f.eks. CAT5 e.l)
Bus-terminering: Wago-klemmer for både bus-innkopling og utkopling. Se installasjonsveiledning for ytterligere beskrivelse av tilkobling og videreføring av kommunikasjonskabel i CLU anlegg.
Kommunikasjon: Modbus RS485 seriell kommunikasjon.
Bus-kabel: Tvunnet par-kabel, minimum 2 par (f.eks. CAT5 e.l)
Bus-terminering: Wago-klemmer for både bus-innkopling og utkopling. Se installasjonsveiledning for ytterligere beskrivelse av tilkobling og videreføring av kommunikasjonskabel i CLU anlegg.
Kommunikasjon: Modbus RS485 seriell kommunikasjon.
Bus-kabel: Tvunnet par-kabel, minimum 2 par (f.eks. CAT5 e.l)
Bus-terminering: Wago-klemmer for både bus-innkopling og utkopling. Se installasjonsveiledning for ytterligere beskrivelse av tilkobling og videreføring av kommunikasjonskabel i CLU anlegg.
Kommunikasjon: Modbus RS485 seriell kommunikasjon.
Bus-kabel: Tvunnet par-kabel, minimum 2 par (f.eks. CAT5 e.l)
Bus-terminering: Wago-klemmer for både bus-innkopling og utkopling. Se installasjonsveiledning for ytterligere beskrivelse for tilkobling og videreføring av kommunikasjonskabel med CLU anlegg.
Likt for alle modeller
Omgivelsestemperatur ved drift -30 til +50°C
Luftfuktighet 5 til 95% - ikke kondenserende
Beskyttelsesklasse Klasse I, Skal tilkobles permanent beskyttelsesjord (PE)
Overspenning Produktet beskytter kun seg selv mot overspenninger. Det oppfyller ikke krav til overspenningsvern i henhold til NEK400:2018.
Beskyttelsesgrad Beskyttelsesklasse IP54, IK08
Effekttap Eget effektforbruk ca. 0,5W
Tomgangstap 0,5W
Statuslampeforklaring Ledig = blinkende grønt lys (hvert 5 sekund).
Kommunikasjon med bil = grønt kontinuerlig lys.
Lading pågår = blått kontinuerlig lys.
Lading ferdig = blått blinkende lys (annet hvert sekund).
Feilindikasjon = Kontinuerlig rødt + vekselsvis mellom grønt og blått lys.
Se beskrivelse av lysindikatorene i brukerveiledning.
Installasjon eRange Duo | 14kW med RFID eRange Duo | 14kW eRange Duo | 14kW med RFID & Energimeter eRange Duo | 22kW med RFID
Kurs Felles eller dedikert kurs. Begge uttak, 1 stk 3P 230V-IT, eller 1 stk 4P 400V-TN.
To separate kurser med separate kabler er mulig, men krever omkobling ved inntaksterminaler. 2 stk 2P 230V-IT.
For ytterligere informasjon se kablingsalternativer for produktet på Installatørsidene www.salto.no/for-installatorer.
Felles eller dedikert kurs. Begge uttak, 1 stk 3P 230V-IT, eller 1 stk 4P 400V-TN.
To separate kurser med separate kabler er mulig, men krever omkobling ved inntaksterminaler. 2 stk 2P 230V-IT.
For ytterligere informasjon se kablingsalternativer for produktet på Installatørsidene www.salto.no/for-installatorer.
Felles eller dedikert kurs. Begge uttak, 1 stk 3P 230V-IT, eller 1 stk 4P 400V-TN.
To separate kurser med separate kabler er mulig, men krever omkobling ved inntaksterminaler. 2 stk 2P 230V-IT.
For ytterligere informasjon se kablingsalternativer for produktet på Installatørsidene www.salto.no/for-installatorer.
Anbefalt dedikert kurs, felles for begge uttak.
Kun 4P 400V-TN.
(Felles kurs forutsetter aktiv strømdeling eller nedjustering av maks ladstrøm på begge uttak.)
For ytterligere informasjon se kablingsalternativer for produktet på Installatørsidene www.salto.no/for-installatorer.
Likt for alle modeller
Kabelinngang Tilførsels- og kommunikasjonskabler fra bakside via membrangjennomføring eller fra underside med M32 kabelnippel. Rekkeklemmer begrenset oppad til 16 mm2 ledertykkelse.
Åpne/lukke Frontdeksel åpnes med tilhørende trekantnøkkel
Feste/oppheng Monteres på vegg eller komplimenteres med eRange | Duo stand for frittstående montering.
Bestillingsinfo eRange Duo | 14kW med RFID eRange Duo | 14kW eRange Duo | 14kW med RFID & Energimeter eRange Duo | 22kW med RFID
Pakkedimensjon 730x 250 x 350mm 730x 250 x 350mm 730x 250 x 350 mm 730x 250 x 350 mm
Pakken inkluderer 1 stk. dobbel ladestasjon, 4 stk. murskruer for veggmontering, 4 stk. skruer for festing av ladestasjon til brakett, 1 stk trekantnøkkel, 5 stk. adgangskort, 1 stk. funksjonskort, kabel nippel, hurtigstart-guide. 1 stk dobbel ladestasjon, 4 stk murskruer for festing til vegg, 4 stk skruer for festing av ladestasjon til brakett, 1 stk nøkkel, kabel nippel, hurtigstart-guide. 1 stk. dobbel ladestasjon, 4 stk. murskruer for veggmontering, 4 stk. skruer for festing av ladestasjon til brakett, 1 stk trekantnøkkel, 5 stk. adgangskort, 1 stk. funksjonskort, kabel nippel, hurtigstart-guide. 1 stk. dobbel ladestasjon, 4 stk. murskruer for veggmontering, 4 stk. skruer for festing av ladestasjon til brakett, 1 stk trekantnøkkel, 5 stk. adgangskort, 1 stk. funksjonskort, kabel nippel, hurtigstart-guide.
Likt for alle modeller
Justeringssett Tilpassing av ladestrøm med eget justeringsett: Elnummer 1531523
NB! PC-programvare lastes ned fra installatørsiden (www.salto.no/for-installator). Android applikasjon (DEFA CPC) lastes ned fra Google Play.