Ladestasjoner og ladeanlegg for borettslag og sameier.

Vi er Nordens ledende leverandør av løsninger for lading av elbil i borettslag og sameie. Vi tilbyr fremtidsrettede løsninger, har ingen skjulte kostnader eller bindingstider og dere kan selv kjøpe strømmen der dere ønsker!

Salto er nå DEFA. Om du representerer et borettslag eller sameie kan du lese mer om våre ladeløsninger for borettslag og sameier på defa.com

Lurer du på noe eller har lyst til å komme i gang? Kontakt en installatør i ditt distrikt.

  • En komplett ladeløsning og en administrasjonsfri hverda
  • Raskest mulig lading for alle – uten ekstra månedskostnad!
  • Optimal utnyttelse av strømmen dere allerede har i bygget
  • Et anlegg som alltid virker – lokal styring med Edge Computing
  • Rettferdig fordeling av strøm og kostnader
  • Testvinnende ladestasjoner med høy driftssikkerhet
  • MID-godkjente energimålere som gir nøyaktig fakturering
  • Et enkelt kundeforhold uten bindingstider

CLU: Avansert strømdeling.

Ved å inkludere CLU i anlegget kan man dele den strømmen man har tilgjengelig på en smart måte: hvis noen ladestasjoner står ledige, kan de andre ladestasjonene få tildelt mer effekt, slik at ladingen der går fortere.

Med CLU Online kan man i tillegg knytte seg til et Cloudcharge backoffice system som gjør at man får full kontroll på hele anlegget i forhold til bruk, tilgangsstyring og betalingssystemer.

Les mer om CLU

Begrenset med strøm? Lag felles ladepark.

I store eksisterende garasjeanlegg med begrenset tilgang til strøm kan det lønne seg å opprette et eget ladeanlegg utenfor eller rett innenfor garasjeporten. Her anbefales det å inkludere CLU online, slik at man kan ta betalt for bruken per time, noe som skaper en naturlig rullering på plassene.

Planlegg for lave installasjonskostnader.

Har man mulighet til å samle elbilparken nærmest fordelingsskapet/transformator/sikringsskap er det en stor fordel i forhold til å få så lave installasjonskostnader som mulig.


Cloudcharge

Hvis anlegget inkluderer CLU Online kan dere ta i bruk Cloudcharge. Med Cloudcharge er et administrasjonssystem hvor man får full oversikt over strømforbruk/ladetid til hver enkelt elbilist, som gjør at man kan få betalt for den tiden/kW som benyttes


Mange fordeler med vår app

Med vår app CloudCharge får brukerne en rekke fordeler, inkludert muligheten til å betale, dele sin lader og dokumentere lading ifbm. godtgjørelse. CloudCharge gir også fri tilgang til Nordens største nettverk av destinasjonsladere.

Administrasjonsfri fakturatjeneste*

Med vår fakturatjeneste slipper dere all jobb med fakturering. Vi fakturerer hver beboer direkte – én gang i måneden. Som eneste aktør bruker vi MID-godkjente energimetere som gir svært nøyaktig måling, og som er godkjent for kjøp og salg av strøm.

*Forutsetter fast adresse/bruker per ladepunkt
Les mer om Cloudcharge