Ladeløsninger for bedrifter

Salto er nå DEFA. Les mer om våre ladeløsninger for bedrifter på defa.com

Behov for fleksibilitet.

På arbeidsplassen er det ofte flere ladebehov enn hjemme. Firma-elbilen må lades, ansatte og besøkende med ulike elbiler og ladebehov fortjener å kunne lade på en sikker måte - og sist men ikke minst skal utgiftene holdes et øye med.

Hvilke ladestasjoner skal kjøpes inn?

For arbeidsplasser anbefaler vi ladestasjoner med Type2-uttak som gjør at alle med medbragtkabel kan lade, uansett biltype.

eRange Uno med uttak: Type2

Med Type2-uttak er denne ladestasjonen universell og uavhengig av bilmodell. Alle biler kan lade forutsatt at de har medbragt mode 3 ladekabel som passer til deres biltype.

Les mer

Behold kontrollen

Man vil gjerne ha en viss kontroll over hvem som lader. Vi har utviklet Cloud Link Unit og CloudCharge administrasjonssystem for stasjonseiere som har mange ladere og brukere.

CloudCharge

Med CloudCharge kan man blant annet:

  • Sette opp tilgangskontroll
  • Ha forskjellig prising til forskjellige tider og forskjellige elbilister
  • Automatisk fordele tilgjengelig strøm
  • Få oversikt over strømforbruk og ladetid
Les mer

Cloud unit link

CLU kan koble sammen opptil 16. ladestasjoner, og koble ladeanlegget ditt på nett, slik at du kan kommunisere med CloudCharge.

Les mer

Tenk langsiktig

Med begrenset mengde strøm tilgjengelig og stadig nye elbilister er det viktig å velge ladeløsninger som ikke bare er tilpasset dagens behov, men også fremtidens økende elbilpark.