Toyota Prius Plug-in (2017)

Ladekontakt i bilen Maks ladeeffekt Maks ladehastighet * Batterikapasitet
Type2 3,3kW 20-25 km per ladetime 8,8Wt
* 20-25 km/ladetime er det raskeste Toyota Prius Plug-in (2017) kan lade. Det tilsvarer å lade på en 3,3kW ladestasjon, og bilen vil ikke lade raskere med en kraftigere stasjon.
Ladehastigheten er basert på et energiforbruk mellom 1,5 – 2,0 pr. kWh/10 km
Maks ladeeffekt på 3,3 kW, 16A. Maks ladehastighet 20 - 25 km pr. ladetime. Den vil da teoretisk kunne lade fra tomt til fullt batteri på rundt 2,5 timer.

Mulige ladeløsninger for Toyota Prius Plug-in (2017):

Effekt Stasjon Kabel Uttak Nødvendig strømtilførsel Trafo Type-B funksjonalitet
3.6
kW

Ladeløsning #1

Effekt:3.6kW
Kabel:
Inkludert i stasjonen
Uttak: 6,35 meter fast kabel med Type2-plugg
230V
16A 1-fase
Strømforsyning: 230V 16A 1-fase
Trafo:
Ikke nødvendig
Type-B funksjonalitet:
Ivaretatt
3.6
kW

Ladeløsning #2

Effekt:3.6kW
Uttak: Type2-uttak, egen Mode 3 ladekabel
230V
16A 1-fase
Strømforsyning: 230V 16A 1-fase
Trafo:
Ikke nødvendig
Type-B funksjonalitet:
Ivaretatt

Ladestasjoner er installasjonspliktige, så du trenger hjelp av en elektriker for å få den på plass. Her er en landsdekkende oversikt over elektrikere som kan å installere ladestasjoner fra DEFA